• KHUYẾN MÃI

KHUYẾN MÃI

DANH MỤC QUÀ TẾT 2021

 

 

 

 

 

 

BSP Vang Bravo + Quà tặng
BSP Vang Ballon D’or Primitivo + Quà tặng
BSp vang Chature Signuget + Quà tặng
Roche Mazet Sauvigon thùng gỗ 6 chai
Roche Mazet Merlot Thùng gỗ 6 chai
Roche Mazet Rose thùng gỗ 6 chai
Roche Mazet cabernet sauvigon

 

 

 

 

 

 

 

Hộp da 1 chai
Hộp da 2 chai

 

Hộp gỗ 2 chai
Hộp gỗ 1 chai
0938422842
0938422842