• CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Công Ty TNHH TM Châu Âu luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch tại trang thương mại điện tử www.ruouchauau.com. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, Công Ty TNHH TM Châu Âu đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của ruouchauau.com.

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ của sản phẩm mua trên trang thương mại điện tử ruouchauau.com thực hiện qua:

  • Gọi điện thoại đến hotline: 0962 545 954
  • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: info@ruouchauau.com


Bước 2:
 
Bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Công Ty TNHH TM Châu Âu sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng giải quyết khiếu nại.

Bước 3: Công Ty TNHH TM Châu Âu có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Bước 4: Trường hợp Công Ty TNHH TM Châu Âu và Khách hàng đã nỗ lực giải quyết qua hình thức thương lượng, thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thì một trong hai bên Khách hàng và Công Ty TNHH TM Châu Âu sẽ có thể đưa vụ việc đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên. Công Ty TNHH TM Châu Âu tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng (người tiêu dùng).

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Website hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, tại Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

0938422842
0938422842