• Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả

Chúng tôi chỉ giao dịch mua bán tai đia chỉ cửa hàng trên web đã ghi.
Quý khách kiểm tra hàng trước đầy đủ trước khi ra khỏi cửa hàng. Không trả hàng dưới mọi lý do.
Đổi hàng sau 24h thanh toán sang sản phẩm cùng giá hoăc giá lớn hơn và thanh toán thêm tiền chênh lệch giá sản phẩm. Chỉ đổi tại cửa hàng khi KH mang sản phẩm tới đổi.

Xin cảm ơn.

0938422842
0938422842